Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu

W Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu odbyła się uroczysta narada roczna, podsumowująca pracę policjantów pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego za 2017 r. W odprawie rocznej uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz.

1 lutego tego roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu odbyła się uroczysta odprawa roczna, podsumowująca pracę policjantów służby kryminalnej, prewencji i ruchu drogowego za 2017 rok. Odprawę prowadzili insp. Artur Kamiński, Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu i mł. insp. Daniel Gotthardt, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Na odprawę do żagańskich policjantów przybył insp. Krzysztof Sidorowicz, I Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp.


W odprawie uczestniczyła kadra kierownicza Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, Komisariatu Policji w Szprotawie, Komisariatu Policji w Iłowej, policjanci i pracownicy cywilni oraz zaproszeni goście: samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i służb mundurowych, które na co dzień współpracują z żagańskimi policjantami.


Podczas pierwszej części odprawy mł. insp. Daniel Gotthardt, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, w formie prezentacji multimedialnej podsumował pracę policjantów za 2017 r. najważniejsze wydarzenia, realizacje i sukcesy policjantów w minionym roku. W 2017 roku policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wszczęli 1.726 postępowań przygotowawczych (dochodzenia i śledztwa), w 2016 roku wszczęto 1.734 sprawy. Policjanci w 2017 roku ograniczyli liczbę popełnionych przestępstw o 8, a wskaźnik dynamiki przestępczości ogółem wyniósł 99,5%. Jednocześnie wzrosła wykrywalność przestępstw – w 2017 r. była ona na poziomie 70,7%, a w 2016 r. – 69,7%, więc wzrosła o prawie 1%.  Najbardziej cieszy ograniczenie w 2017 r. liczby przestępstw rozbójniczych i przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Jednocześnie policjanci, dzięki intensywnej pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, zwiększyli wykrywalność przestępstw kryminalnych z 59,2% w 2016 r. do 62,2% w roku 2017 r. M.in. policjanci ograniczyli liczbę:

  • rozbojów i wymuszeń rozbójniczych ( w 2017 r. było 16 takich przestępstw, a w 2016 r.- 25). Wskaźnik dynamiki tych przestępstw wyniósł tylko 64%.
  • bójek i pobić (w 2017 r. było 9 takich przestępstw, a w 2016 r.- 19). Wskaźnik dynamiki tych przestępstw wyniósł tylko 47,4%. Wzrosła również wykrywalność tych przestępstw z 69,2% w 2016 r. do 75% w roku 2017
  • uszkodzenia ciała (w 2017 r. było 25 takich przestępstw, a w 2016 r.- 33. Wskaźnik dynamiki tych przestępstw wyniósł 75,8%. Wzrosła również wykrywalność tych przestępstw z 92,6% w 2016 r. do 100% w roku 2017
  • kradzieży pojazdów (w 2017 r. było 28 takich przestępstw, a w 2016 r.- 49). Wskaźnik dynamiki tych przestępstw wyniósł 57,1%.
  • kradzieży cudzego mienia (w 2017 r.  było 269 takich przestępstw, a w 2016 r.- 277). Wskaźnik dynamiki tych przestępstw wyniósł 97,1%.

Liczba przestępstw i ich wykrywalność w poszczególnych rodzajach przestępstw  za 2017 r. przedstawia się następująco:

  • liczba przestępstw kryminalnych  – 1.235 ; wykrywalność 62,2%,
  • liczba przestępstw narkotykowych – 112 ;  wykrywalność 97,3%
  • liczba przestępstw gospodarczych – 313 ;  wykrywalność 87,3%.

Policjanci prowadzili w 2017 r. poszukiwania 46 osób zaginionych ( w 2016 – 38 osób). Wszystkie osoby zaginione w 2017 roku zostały odnalezione. Poszukiwania kategorii I związane były z szeroko zakrojonymi działaniami poszukiwawczymi, alarmami całego stanu osobowego żagańskiej jednostki.

W 2017 r. policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu realizowali służby z podmiotami pozapolicyjnymi, głównie ze Strażą Miejską w Żaganiu, funkcjonariuszami Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Żaganiu, Strażą Ochrony Kolei oraz Strażą Leśną i Rybacką. Łącznie policjanci, wspólnie z funkcjonariuszami innych służb, wykonali 433 patrole.

W 2017 r. na terenie powiatu żagańskiego policjanci przeprowadzi  prawie 9 tys. interwencji  (dokładnie 8.609 interwencji). Średnio na dobę policjanci przeprowadzali 24 interwencje. Policjanci na terenie całego powiatu prowadzili działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W 2017 r.  policjanci przeprowadzili 221 procedur interwencji policyjnych pn. „Niebieska Karta” wobec przemocy w rodzinie ( w tym 166 procedur wobec nowych rodzin, 55 procedur ponownych, dotyczących tych samych rodzin).

W 2017 roku na drogach powiatu żagańskiego doszło do  52 wypadków drogowych,              w których 7 osób poniosło śmierć, a 50 osób zostało rannych. W porównaniu z rokiem 2016 nastąpił znaczny spadek liczby osób zabitych w wypadkach drogowych ( w 2016 roku było 14 ofiar śmiertelnych) oraz spadek liczby osób rannych (w 2016 roku było 65 osób rannych w wypadkach).  Wskaźnik liczby ofiar śmiertelnych na 100 wypadków wyniósł w 2017 r. – 13,46.  Wypadków z udziałem pieszych było na terenie powiatu żagańskiego 13.

Podczas odprawy głos zabrał insp. Krzysztof Sidorowicz, I Zastępca Komendanta  Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., który w formie prezentacji multimedialnej omówił najważniejsze kierunki pracy Policji i podziękował za dotychczasowe zaangażowanie kierownictwu, policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu. Złożył też podziękowania zaproszonym gościom – przedstawicielom pozostałych służb mundurowych i instytucji współpracujących w żagańskimi policjantami.

W imieniu samorządowców głos zabrał Starosta Żagański, Henryk Janowicz, który podkreślił bardzo dobrą współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żagańskiego.

Podsumowaniem narady rocznej było wystąpienie insp. Artura Kamińskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Pan Komendant podziękował wszystkim policjantom i pracownikom za trudną i wymagającą poświęceń służbę, a zaproszonym gościom za pomoc i wsparcie działań na rzecz bezpieczeństwa powiatu żagańskiego. Na koniec wszyscy obecni na odprawie w ciszy obejrzeli krótką prezentację o policjantach poległych na służbie w 2017 roku, wśród których był podinsp. Piotr Tomkiewicz, Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie, który zginął na służbie 16 marca 2017 roku