Konsultacje społeczne - KPP Żagań

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie powiatu żagańskiego

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta Żagań

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Szprotawa

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Małomice

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta i gminy Iłowa

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie miasta Gozdnica

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Żagań

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Wymiarki

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Niegosławice

Propozycje i wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie gminy Brzeźnica