POZWOLENIA NA BROŃ - Pozwolenia na broń - KPP Żagań

Pozwolenia na broń

POZWOLENIA NA BROŃ

Data publikacji 31.10.2014

Uwaga! Zmiana przepisów

Od dnia 1 listopada 2012 roku wszystkie wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem, można składać za pośrednictwem Komend Miejskich i Powiatowych Policji właściwych dla miejsca zamieszkania wnioskującego lub za pośrednictwem poczty na adres:

 

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
SEKCJA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH
WYDZIAŁU PREWENCJI
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzów Wlkp.

 

Za pośrednictwem Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu wnioski związane z wydaniem pozwolenia na broń lub posiadanym pozwoleniem można składać w siedzibie KPP Żagań, ul. Nowogródzka 1, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.30 do 15.00 , pokój nr 204 (ekspert ds. prasowo-informacyjnych), tel. 68 476 32 27.