Ten artykuł pochodzi ze strony KPP Żagań http://www.zagan.lubuska.policja.gov.pl

Święto Policji w Żaganiu

29 Lipca 2011 - KPP Żagań

28 lipca tego roku w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Policji. W uroczystości wzięli udział awansowani i odznaczeni policjanci z KPP Żagań oraz Komisariatu Policji w Szprotawie i Iłowej.

W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście: m.in. I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Waldemar Regulski, samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji i organizacji współpracujących z żagańskimi policjantami.

W czasie odprawy Starosta Żagański Marek Ślusarski wyróżnił za szczególne osiągnięcia w służbie policjantów : asp. Tomasza Sawę z Komisariatu Policji w Szprotawie, asp. Krystiana Staniaszka z Komisariatu Policji w Szprotawie, st. sierż. Mariusza Ślebiodę z Komisariatu Policji w Iłowej, st. sierż. Łukasza Grzelaka z Komisariatu Policji w Iłowej i mł. asp. Tomasza Tomasika z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Żagań.

Starosta Żagański złożył też wyrazy uznania i wyróżnienia dla Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Piotra Fliegnera, Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie, nadkom. Dariusza Pankiewicza i Komendanta Komisariatu Policji w Iłowej, podinsp. Piotra Tomkiewicza.

Nagrody rzeczowe za szczególne zasługi w służbie otrzymali od Burmistrza Miasta Żagań Sławomira Kowala żagańscy policjanci: st. sierż. Marek Glanc - Wydział Prewencji KPP Żagań, mł. asp. Krystyna Mazur - Wydział Kryminalny KPP Żagań i mł. asp. Marcin Bolek - Wydział Kryminalny KPP Żagań.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. i Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu uhonorowali za dotychczasowe wsparcie działań Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu żagańskiego samorządowców : Starostę Żagańskiego Marka Ślusarskiego, Burmistrza Miasta Żagań Sławomira Kowala, Wójta Gminy Żagań Tomasza Niesłuchowskiego i Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Żagań, Mariusza Smolarczyka.

Z okazji “Święta Policji” zostali odznaczeni i awansowani niżej wymienieni policjanci:

I. Decyzją Nr 1 / P / 2011 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 lipca
2011 r. o nadaniu odznaki, w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych
w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania porządku publicznego, niżej wymienionym nadano:

 BRĄZOWĄ ODZNAKĘ „ZASŁUŻONY POLICJANT”

mł. asp. KOMARNICKI Jerzy
asp. STANIASZEK Krystian

II. Postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 lipca 2011 r.
o nadaniu odznaczeń, za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, odznaczeni zostali:

 MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

st. asp. SMARDZEWSKI Bogusław

 MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

asp. ANTONIUK Jacek
mł. insp. FLIEGNER Piotr

III.Rozkazem Personalnym Nr 4476 z dnia 5 lipca 2011 r. Komendanta Głównego Policji – niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2011 r. mianowano:

 MŁODSZYM INSPEKTOREM POLICJI

1. podisnp. KAMIŃSKI Artur
2.

IV. Rozkazem Personalnym Nr 656 z dnia 15 lipca 2011 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – niżej wymienionego policjanta z dniem 24 lipca 2011 r. mianowano:

 ASPIRANTEM SZTABOWYM POLICJI
1. st. asp. SMARDZEWSKI Bogusław

V. Rozkazem Personalnym Nr 658 z dnia 15 lipca 2011 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – niżej wymienionych policjantów
z dniem 24 lipca 2011 r. mianowano:

 STARSZYM ASPIRANTEM POLICJI
1. asp. FITZNER Przemysław
2. asp. PAWĘSKA Grzegorz
 ASPIRANTEM POLICJI
1. mł. asp. SIKORA Artur
2. mł. asp. MAZUR Krystyna
3. mł. asp. KOWALSKI Waldemar
4. mł. asp. KOCZAN Adrian
5. mł. asp. BĄBLIŃSKI Arkadiusz
6. mł. asp. RUDNIK Jarosław
7. mł. asp. NOWAK Artur
8. mł. asp. PAWEŁCZAK Ireneusz
9. mł. asp. STĘPIEŃ Grzegorz
10. mł. asp. DEC Andrzej
11. mł. asp. WILAŃSKI Robert
12. mł. asp. CHMARA Jerzy
13. mł. asp. REGUŁA Sławomir
14. mł. asp. MATCZAK Mariusz
15. mł. asp. SIUDY Krystian
16. mł. asp. RYMAROWICZ Krystian

 SIERŻANTEM SZTABOWYM POLICJI
1. st. sierż. DOBROWOLSKI Jarosław
2. st. sierż. SAŃCZYK Tomasz

 STARSZYM SIERŻANTEM POLICJI
1. sierż. JEZIORO Justyna
2. sierż. CZERNATOWICZ Sylwester
3. sierż. DĘBSKI Piotr
4. sierż. SIKORA Wiesław
5. sierż. CIOŁKA Adrian
6. sierż. KOTWICKI Maciej
7. sierż. OKAJ Mariusz

VI. Rozkazem Personalnym Nr 659 z dnia 15 lipca 2011 r. Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – niżej wymienionych policjantów
z dniem 24 lipca 2011 r. mianowano:

 MŁODSZYM ASPIRANTEM POLICJI
1. sierż. szt. BOROWSKI Sławomir
2. sierż. szt. POPRAWSKI Włodzimierz
3. sierż. DZIEDZIC Daniel

 SIERŻANTEM POLICJI
1. post. JĘDRAS Mariusz
2. post. LEWICZ Łukasz.

Copyright © 2014 KPP Żagań