Debaty 2016 - KPP Żagań

Debaty 2016

1. DEBATA Z DZIAŁKOWCAMI

14 października tego roku Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu przeprowadziła debatę społeczną, tym razem poświęconą promowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko mieniu. Debata  skierowana była do właścicieli żagańskich ogródków działkowych. Ze strony Policji w debacie uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Daniel Gotthardt, Naczelnik Wydziału Prewencji, podinsp. Dariusz Pankiewicz, podinsp. Sylwia Woroniec, oficer prasowy oraz dzielnicowa, mł. asp. Elżbieta Bąk.

Debatę rozpoczęła podinsp. Sylwia Woroniec, która omówiła najważniejsze cele spotkania z działkowcami oraz plan debaty społecznej. Następnie podinsp. Dariusz Pankiewicz omówił przestępstwa i wykroczenia, do których doszło na terenie ogródków działkowych w latach 2015-2016 oraz sposoby zapobiegania, przeciwdziałania takim zdarzeniom. W drugiej części debaty I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Daniel Gotthardt w formie prezentacji multimedialnej przedstawił informację na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania KPP w Żaganiu oraz informacje dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja związana z wnioskami, uwagami działkowców  i propozycjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w konkretnych obszarach. Działkowcy poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, nadmiernej prędkości jazdy motocyklami widoczności pieszych i rowerzystów na ulicach oraz zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. Głos w dyskusji zabrał też Pan Roman Kuczak, Komendant Straży Miejskiej w Żaganiu, który poruszył wywołany przez działkowców temat związany z paleniem odpadów na działce oraz z dzikami, które powodują szkody na terenie ogródków działkowych. Wnioski z debaty podsumował I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Daniel Gotthardt. Na koniec spotkania uczestnicy debaty mogli wypełnić przygotowaną ankietę ewaluacyjną.

 1. Zgłoszone przez uczestników debaty zagadnienia:
 1. Problem z osobami pieszymi i rowerzystami, którzy przechodzą lub przejeżdżają rowerami na przejściu dla pieszych przy ul. Wojska Polskiego (koło kościoła) w Żaganiu oraz przechodzą w miejscu niedozwolonych na ul. Śląskiej w Żaganiu
 2. Przekroczenia prędkości jazdy przez kierujących motocyklami na ul. Konopnickiej i Szprotawskiej w Żaganiu
 3. Prośba o uczestnictwo dzielnicowych w walnych zebraniach na świetlicach rodzinnych ogródków działkowych (informacje o terminach takich zebrań będzie przekazywał Naczelnikowi Wydziału Prewencji Prezes Zarządu Związku Działkowców w Żaganiu
 4. Prośba o interwencje w sprawie źle oznakowanego skrzyżowania ulic  Keplera i Brackiej w Żaganiu

2. DEBATA Z SENIORAMI W SZPROTAWIE

24 listopada  tego roku Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu przeprowadziła debatę społeczną poświęconą promowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępstwom i wypadkom na szkodę seniorów. Debata  skierowana była do seniorów z terenu miasta i gminy Szprotawa. Za zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu na debatę przybyli zaproszeni goście – Burmistrz Szprotawy, Pan Józef Rubacha oraz przedstawiciele Straży Miejskiej w Szprotawie- insp. Artur Gawryś i insp. Dorota Weber.

Debatę rozpoczęła podinsp. Sylwia Woroniec, która omówiła najważniejsze cele spotkania z seniorami oraz plan debaty społecznej. Następnie Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie, podinsp. Piotr Tomkiewicz przedstawił uczestnikom debaty koordynatora zespołu dzielnicowych oraz policjantów – trzech dzielnicowych z terenu miasta i gminy Szprotawa. Następnie podczas debaty zostały w formie prezentacji multimedialnej omówione zagadnienia dotyczące zagrożeń przestępstwami na szkodę osób starszych, kradzieży tożsamości i bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowych. W drugiej części debaty Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie, podinsp. Piotr Tomkiewicz  przedstawił informacje dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( przedstawił prezentację multimedialną i film instruktażowy) oraz informację na temat stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Szprotawa.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja związana z wnioskami, uwagami seniorów  i propozycjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w konkretnych obszarach. Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. Głos w tej sprawie zabrał Burmistrz Szprotawy, Pan Józef Rubacha, który przedstawił seniorom plany związane z poprawą i zmianami w organizacji ruchu w centrum miasta. Po podsumowaniu wniosków, uczestnicy debaty mogli wypełnić przygotowaną ankietę ewaluacyjną i  od policjantów otrzymali opaski odblaskowe, poprawiające widoczność pieszych na drodze.

Zgłoszone przez uczestników debaty zagadnienia:

 1. Problem z przekraczaniem prędkości jazdy na ul. Sądowej w Szprotawie
 2. Problem notorycznego parkowania samochodów na podwórkach przy kamienicach przy ul. Poprzecznej w Szprotawie
 3. Problem związany ze zmianą organizacji ruchu na pl. Ewangelickim – wg uczestnika debaty zakaz ruchu powoduje komplikacje związane z obciążeniem innych ulic w centrum miasta, trudności w dojeździe w centrum Szprotawy
 4. Problem z grupującą się młodzieżą (hałasy, picie alkoholu) przy bloku nr 37-38 w Rynku w Szprotawie

3. DEBATA Z SENIORAMI W ŻAGANIU

12 grudnia  tego roku w Komendzie Powiatowej Policji w Żaganiu odbyła się debata społeczna poświęcona promowaniu Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu przestępstwom i wypadkom na szkodę seniorów. Debata  skierowana była do seniorów z terenu Żagania. Za zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu na debatę przybyli seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Debatę rozpoczęła podinsp. Sylwia Woroniec, która omówiła najważniejsze cele spotkania z seniorami oraz plan debaty społecznej. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz przedstawieniu gospodarzy debaty, w formie prezentacji multimedialnej zostały omówione zagadnienia dotyczące zagrożeń przestępstwami na szkodę osób starszych i kradzieży tożsamości  W drugiej części debaty I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Daniel Gotthardt przedstawił informacje dotyczące Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa ( przedstawił prezentację multimedialną i film instruktażowy) oraz informacje związane z  bezpieczeństwem seniorów w ruchu drogowym.

Najważniejszym punktem spotkania była dyskusja związana z wnioskami, uwagami seniorów  i propozycjami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w konkretnych obszarach. Uczestnicy debaty poruszali głównie sprawy dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym -  m.in. mówili o braku chodnika w Bożnowie, braku ścieżek rowerowych w centrum Iłowej, czasowej zmiany organizacji ruchu przy ul.Żaganny w Żaganiu. Na pytania i wnioski seniorów odpowiadał  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, mł. insp. Daniel Gotthardt  i Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego, asp. sztab. Marek Sawicki. Na koniec spotkania, uczestnicy debaty wypełnili przygotowaną ankietę ewaluacyjną.

Zgłoszone przez uczestników debaty zagadnienia:

 1. Problem z brakiem chodnika w miejscowości  Bożnów
 2. Problem z brakiem chodnika na ul. Żagańskiej w Iłowej
 3. Przekraczanie prędkości jazdy przez samochody ciężarowe na ul. Żagańskiej w Iłowej
 4. Problem z przystankiem autobusowym przy ul. Żagańskiej w Żaganiu
 5. Problem z grupującą się młodzieżą szkolną z gimnazjum (zaśmiecanie, palenie papierosów) przy blokach nr 34-43 ul. XXX-lecia w Żaganiu
 6. Problem z nieprawidłowym parkowaniem przy ul. Rynek w Żaganiu – od strony zaplecza restauracji Kepler