Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

List ministra Joachima Brudzińskiego do funkcjonariuszek i funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA

http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/164386,List-ministra-Joachima-Brudzinskiego-do-funkcjonariuszek-i-funkcjonariuszy-sluzb.html