Mł. insp. Daniel Gotthardt komendantem żagańskiej Policji - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Mł. insp. Daniel Gotthardt komendantem żagańskiej Policji

W czwartek (26 kwietnia) odbyła się uroczystość wprowadzenia nowego Komendanta . Został nim dotychczas pełniący obowiązki młodszy inspektor Daniel Gotthardt, Rozkaz o powołaniu na stanowisko wręczył nowemu przełożonemu żagańskich policjantów I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. inspektor Krzysztof Sidorowicz.

26 kwietnia bieżącego roku odbyło się uroczyste wprowadzenie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu mł. insp. Daniela Gotthardt.  Podczas uroczystej zbiórki I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz wręczył mł. insp. Danielowi Gotthardt rozkaz o powołaniu go na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. W uroczystości wzięli udział kierownicy jednostek Policji garnizonu lubuskiego i dolnośląskiego, przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz organizacji i instytucji, z którymi na co dzień współpracuje Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu.  

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz pogratulował mł. insp. Danielowi Gotthardt  i życzył spełnienia wszystkich planów zawodowych oraz sukcesów w kierowaniu żagańską komendą. Serdeczne życzenia na ręce komendanta, złożone zostały także od przedstawicieli samorządu, służb mundurowych,  funkcjonariuszy i pracowników Policji.

 Mł. insp. Daniel Gotthardt ma 42 lata, służbę w Policji pełni od września 1995 roku, natomiast od 13 lat pełni funkcje na stanowiskach kierowniczych. Z Komendą Powiatową Policji w Żaganiu jest związany od 2013 roku, gdzie pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu, a od 27 lutego 2018 roku pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu. Mł. insp. Daniel Gotthardt  w 1999 roku  ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Ponadto studiował na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Prawa  Administracji i Ekonomii. Ukończył  również studia podyplomowe z zakresu zarządzania jednostką.  Jest żonaty, żona jest pracownikiem cywilnym policji. Mają 8 letniego syna.

Mł. insp. Daniel Gotthardt jest niezwykle sumienny i oddany służbie, potrafiący nie tylko umiejętnie zarządzać zespołem ludzi, ale też modelowo współpracować z innymi jednostkami i instytucjami.