NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO

Żagańscy policjanci ruchu drogowego prowadzą wzmożone działania kontrolne pn. „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO". Celem tych działań jest poprawa bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

27 marca tego roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu prowadzą wzmożone działania kontrolne, mające na celu poprawę bezpieczeństwa tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych, rowerzystów, motorowerzystów i motocyklistów. W czasie tych działań policjanci  zwracają szczególną uwagę na kierowców pojazdów mechanicznych, którzy łamią przepisy ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie dla pieszych, czy rowerzystów. Policjanci ujawniają także wykroczenia związane z niestosowaniem się przez pieszych do przepisów sygnalizacji świetlnej, nagłym wtargnięciem na jezdnię, wchodzeniem na jezdnię zza pojazdu lub innej przeszkody, z przechodzeniem przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz wykroczenia popełniane przez użytkowników jednośladów.Przypominamy ważne przepisy dla pieszych i kierowców, związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego:

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.
Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.