Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku - konkurs plastyczny - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku - konkurs plastyczny

Data publikacji 19.01.2018

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

W ramach tych działań został ogłoszony konkurs plastyczny pn. „Stok nie jest dla bałwanów”, kierowany do dzieci i młodzieży na zilustrowanie Dekalogu FIS. Warunkiem uczestnictwa w konkursie będzie nadesłanie do 20 lutego 2018 r. pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych przez osobę urodzoną w roku 2002 lub później. Pracę i zgłoszenie podpisane przez opiekuna prawnego trzeba wysłać na adres:

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa.

Na autorów najciekawszych prac konkursowych czekają atrakcyjne nagrody ufundowane Przez Komendanta Głównego Policji oraz Fundację PZU. Warto podkreślić, że ubiegłosezonowy konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Wówczas do Komendy Głównej Policji wpłynęło blisko 5.100 prac.

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa Polskiego Związku Narciarskiego, Polski Związek Narciarski, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Fundacja PZU.

Szczegóły dotyczące konkursu plastycznego  (regulamin i zgłoszenie) można znaleźć na stronie  internetowej: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku,Źródło: KPG