Ostrożność na drodze obowiązkowa!!! - Aktualności - KPP Żagań

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ostrożność na drodze obowiązkowa!!!

Polska tradycja związana ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się ze spotkaniami rodzinnymi i okolicznościowymi, które wiążą się z dużym natężeniem ruchu na drogach. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego będą dbać żagańscy policjanci z wydziału ruchu drogowego, ponieważ w dniach 22 – 26 grudnia 2017r. będą prowadzić działania pod kryptonimem „Boże Narodzenie”.

Duży ruch na drogach wiąże się zazwyczaj z możliwością powstania utrudnień w ruchu drogowym spowodowanym znacznym natężeniem ilości poruszających się pojazdów, co w konsekwencji przekłada się na możliwość wystąpienia znacznej wypadkowości, w tym spowodowanej przez nietrzeźwych użytkowników dróg.

Sytuacja ta obliguje Policję do zwiększenia patroli na drogach w celu zapewnienia płynności ruchu oraz jego bezpieczeństwa poprzez eliminowanie z niego osób popełniających niebezpieczne wykroczenia czy wręcz przestępstwa.

Uważajmy wszyscy na drogach, aby wszyscy mogli być bezpieczni w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia.     

  • badanie trzeżwości .jpg