Wykaz instytucji i podmiotów pomocowych

Wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 31.10.2014

Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz z ofertą rodzaju pomocy, jakiej poszczególne instytucje udzielają w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

68-100 Żagań

ul. Nowogródzka nr 1

tel.: 68 476 32 11

tel. alarmowy: 997

Komisariat Policji w Iłowej

68- 120 Iłowa

ul. Żagańska 40

tel.: 68 360 95 00

tel. alarmowy: 997

Komisariat Policji w Szprotawie

67-300 Szprotawa

ul. Niepodległości 6

tel.: 68 376 19 11

tel.: alarmowy: 997

Oferta:

 • interwencja,zapewnienie bezpieczeństwa,
 • zebranie dowodów,
 • Niebieskie Karty,
 • profilaktyka nieletnich,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu

68 -100 Żagań

ul. Śląska 1

tel.: 68 477 29 00

e-mail poradpp@neostrada.pl

Oferta:

 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
 • popularyzacja wiedzy psychologiczno - pedagogicznej wśród rodziców
 • konsultacje specjalistyczne stosownie do potrzeb
 • realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • mediacje rodzinne
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy
 • praca ze sprawcami przemocy rówieśniczej
 • praca z rodzinami, w których występuje przemoc
 • indywidualna praca z ofiarami przemocy
 • terapia dla sprawców przemocy
 • socjologiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna pomoc dla osób potrzebujących pomocy
 • punkt uzależnień toksycznych – wstępna konsultacja dla osób mających kontakt ze środkami psychoaktywnymi
 
 
 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żaganiu

68 -100 Żagań

ul. Śląska 1

tel.: 68 477 71-78, 95-97

faks: 68 477 77 74

e-mail: pcprzagan@o2.pl

www.aktywna-integracja.hostil.pl

godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 - 16.00; wtorek - piątek: 7.30 - 15.30

Oferta:

1. dział opieki nad dziećmi i rodziną

tel. 68 477 72 72 - zadania dot. pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych

tel. 68 477 77 73 - zadania dot. dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i ich rodzin, zadania dotyczące rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych

2. dział interwencji kryzysowej, poradnictwa specjalistycznego, szkoleń, doradztwa zawodowego i metodycznego

RODZINNA PORADNIA SPECJALISTYCZNA - TEL. 68 477 77 75 - PCPR w Żaganiu, ul. Śląska 1

Warsztat Terapii Zajęciowej

Wiechlice, ul. Jesionowa 3,

67-300 Szprotawa

tel. 68 376 22 55

www.wtz-szprotawa.kei.pl

W warsztatach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Oprócz tego WTZ posiada dobrze wyposażony gabinet rehabilitacji leczniczej oraz gabinet lekarsko-psychologiczny.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szprotawie

67-300 Szprotawa

ul. Jana III Sobieskiego 69

tel.: 68 376 22 49

e-mail: poradpp@neostrada.pl

Oferta:

 • diagnoza psychologiczno – pedagogiczna
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego
 • popularyzacja wiedzy psychologiczno - pedagogicznej wśród rodziców
 • konsultacje specjalistyczne stosownie do potrzeb
 • realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych sprzyjających prawidłowemu funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • terapia indywidualna dzieci i młodzieży doświadczających przemocy
 • praca z rodzinami, w których występuje przemoc
 • logopedyczna pomoc dla osób potrzebujących pomocy

Sąd Rejonowy w Żaganiu

68-100 Żagań

ul. Szprotawska 3

e-mail: administracja@zagan.sr.gov.pl

www.zagan.sr.gov.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek: 8.00 - 18.00; wtorek - piatek: 7.30 - 15.30

Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział II Karny

68-100 Żagań

ul. Szprotawska 3

tel.: 68 367 11 03

Sąd Rejonowy w Żaganiu Wydział III Rodzinny i Nieletnich

68-100 Żagań

ul. Szprotawska 3

tel.: 68 453 91 25

Kuratorska Służba Sądownicza

 • nadzory sprawowane nad nieletnimi
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 • dozory sprawowane nad skazanymi
 • nadzór nad wykonywaniem kar ograniczenia wolności
 • nadzorowanie pracy kuratorów społecznych
 • udzielanie pomocy postpenitencjarnej osobom zwalniam z zakładów karnych
 • zadania w środowisku podopiecznych, także na terenie zamkniętych zakładów i placówek ich pobytu, w szczególności w zakładach karnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz leczniczo-rehabilitacyjnych
 
 

Prokuratura Rejonowa w Żaganiu

68 -100 Żagań

ul. Dworcowa 57

tel.: 68 377 21 48

faks: 68 377 66 64

e-mail: przygan@zielona-gora.po.gov.pl

Przyjmowanie interesantów: w dni powszednie od godz. 10.00 do 14.00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

68 -100 Żagań

ul. Pstrowskiego 3

tel.: 68 478 14 54

faks: 68 478 14 55

e-mail: sekretariat@ops.zagan.pl

www.ops.zagan.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu

68 -100 Żagań

ul. Armii Krajowej 9

tel.: 68 458 48 28

e-mail: agnieszkawisniewska@gminazagan.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

68-113 Brzeźnica

ul. Zielonogórska 24A/2

tel.: 68 377 16 23, 68 377 16 68

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niegosławicach

67-312 Niegosławice nr 55

tel.: 68 378 11 58 lub 61

e-mail: ops_niegoslawice@wp.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Małomicach

67-320 Małomice

ul Jana Pawła II 39

tel. 68 376 90 37

e-mail: ops@malomice.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowej

68-120 Iłowa

ul. Kolejowa 7

tel. 68 360 94 21

e-mail: opsilowa@poczta.onet.pl

www.ops.ilowa.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy

ul. Świerczewskiego 2,

tel.68 360 11 50, fax 68 360 10 76

e-mail: ops@gozdnica.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach

68-131 Wymiarki

ul. Księcia Witolda 5

tel.: 68 360 40 62

faks: 68 360 40 50

e-mail: ops@wymiarki.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie

67-300 Szprotawa

ul. Krasińskiego 23

tel.: 68 376 32 30

faks: 68 376 32 30

e-mail: szprotawaops@wp.pl

Wincentyńskie Centrum Pomocy Rodzinie przy Parafii NSPJ w Iłowej

68-120 Iłowa

ul. Żagańska 44

tel.: 601 549 626, 691 014 900

Zakres działania: świetlica, wsparcie dla kobiet - ofiar przemocy w rodzinie, terapia uzależnień

Dom Samotnej Matki w Żaganiu - placówka Terenowa Stowarzyszenia Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii WNMP w Żaganiu

68-100 Żagań

ul. Piłsudskiego 2/1

tel.: 68 478 75 58

Osoba do kontaktu - Ks. Rafał Mocny

Zakres działania:

pomoc rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym, organizacja wypoczynku letniego;

grupa docelowa: bezdomne, samotne matki

Żagańskie Stowarzyszenie KLUBU ABSTYNENTA w Żaganiu

68-100 Żagań

ul. Buczka 6

tel.: 68 477 39 12

Osoba do kontaktu: Eugeniusz Białowąs

Godziny pracy: pon. - pt. godz. 10.00 - 15.00, pon., śr., czw. godz. 17.00 - 20.00

Ośrodek Terapeutyczny "PROFIL" w Żaganiu

ul. Jana Pawła II 1/1

68 - 100 Żagań

Tel. rejestracja - 68 444 85 33

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku:

poniedziałek 13.00 - 20.00

wtorek 11.00 - 20.00

środa 10.00 - 20.00

czwartek 13.00 - 20.00

piątek 10.00 - 17.00

Oferta:

 • poradnia zdrowia psychicznego
 • poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
 • poradnia terapii uzależnienia od środków psychoaktywnych
 

Szprotawski Stowarzyszenie Ludzi Działających na Rzecz Trzeźwości "Klub Maratończyk"

67-300 Szprotawa

ul. Krasińskiego 23

tel.: 68 376 49 32

Osoba do kontaktu: Edward Żołnierzak

godziny pracy: poniedziałek - piątek 11.-00 - 14.00 ; 15.00 - 19.00

 
 
 

Jadłodajnia Św. Marii de Mattias

68–100 Żagań

Pl. Klasztorny 8

tel. 660 063 918

Osoba do kontaktu:Siostra Krystiana ASC

Zakres działania: dożywianie, prowadzenie świetlicy środowiskowej

Grupa docelowa: dzieci, osoby dorosłe