Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Data publikacji 31.10.2014

KAMPANIA MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

 

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM


Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar" w Żarach ul. Wrocławska 5
www.lubuskiruch.pl
lubuskiruch@wp.pl
tel. 68 470 14 44, 699 902 860, 667 351 095
koordynator: Lucyna Hoffmann-Czyżyk

pierwszy kontakt:
od poniedziałku do piątku:
- od 8.00 do 15.00- stacjonarnie i telefonicznie pod nr tel.: .68 470 14 44 i 699 902 860
- od 15.00 – 18.00 – telefoniczne nr tel. 667 351 095

Psycholog dyżur: poniedziałek-czwartek godz. 15.00-16.00

Psychoterapia indywidualna po uprzednim umówieniu.

Prawnik: poniedziałek, środa, piątek 16.00-19.00 – po uprzednim umówieniu.

harmonogram dyżurów na: www.lubuskiruch.pl i w siedzibie
mail: lubuskiruch@wp.pl

Lubuskie Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet BABA

Dyżury w Szprotawie - Klub Integracji Społecznej, ul. Krasińskiego 23, tel.: 68 376 12 66, 692 064 061
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek-piątek 7-15
prawnik przyjmuje w dniach: 10.01.15 r. 14.02.15 r. 14.03.15 r. 11.04.15 r. 9.05.15 r. 13.06.15 r. 11.07.15 r. 8.08.15 r. 12.09.15 r. 10.10.15 r. 14.11.15 r. 12.12.15 r. (soboty), godzina 9.00 -17.00
psycholog przyjmuje w dniach : 10.01.15 r. 14.02.15 r. 14.03.15 r. 11.04.15 r. 9.05.15 r. 13.06.15 r. 11.07.15 r. 8.08.15 r. 12.09.15 r. 10.10.15 r. 14.11.15 r. 12.12.15 r. (soboty), godzina 9.00-13.00

Dyżury w Żaganiu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Śląska 1, pokój nr 7 i 9, tel. 68 477 77 75, 692 064 061
osoba pierwszego kontaktu: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
prawnik przyjmuje w dniach : 14. i 28.01.2015, 11. i 25.02.2015, 11. i 25.03.2015, 8. i 22.04.2015, 13. i 27.05.2015, 10. i 24.06.2015, 8. i 22.07.2015, 12. i 26.08.2015, 9. i 23.09.2015, 14. i 28.10.2015, 18. i 25.11.2015, 9. i 16.12.2015 (środy), godzina 15:30-19:00
psycholog przyjmuje w dniach : 28.01.2015, 25.02.2015, 25.03.2015, 22.04.2015, 27.05.2015, 24.06.2015, 22.07.2015, 26.08.2015, 23.09.2015, 28.10.2015, 25.11.2015, 16.12.2015 ( środy), w godz. 15.30 – 19.30

Żródło: Lubuski Urząd Wojewódzki