Struktura - KPP Żagań

Struktura

Data publikacji 12.04.2012

 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU ul. Nowogródzka 1, 68-100 Żagań

Nazwa wydziału Telefon miejski

Wydział Kryminalny

+48 47 79 37260

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

+48 47 79 37260

Zespół do walki z Przestępczością Gospodarczą

+48 47 79 37286

Wydział Prewencji

+48 47 79 37214

Wydział Sztab Policji

+48 47 79 37214

Wydział Ruchu Drogowego

+48 47 79 37240

Zespół Kadr i Szkolenia

+48 47 79 372 70/71

Zespół Prezydialny

+48 47 79 37200

Zespół Finansów i Zaopatrzenia

+48 47 79 372 73/74

Zespół do spraw Łączności i Informatyki

+48 47 79 37299

Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych z Kancelarią Tajną

+48 47 79 37277

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

+48 47 79 37272

 

 

KOMISARIAT POLICJI W SZPROTAWIE

ul. Niepodległości 6, 67-300 Szprotawa

tel. +48 47 79 37 500 lub +48 47 79 3 7511

fax +48 47 79 37 515

 

Komendant Komisariatu Policji w Szprotawie: podkom. Zbigniew Krzyszczyk

Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Szprotawie- asp. szt. Krzysztof Rymarowicz

 

KOMIARIAT POLICJI W IŁOWEJ ul. Okrzei 37, 68-120 Iłowa

tel. +48 47 79 37 400

fax +48 47 79 37 405

 

Komendant Komisariatu Policji w Iłowej- podinsp. Ryszard Hryniewiecki