Kierownictwo - KPP Żagań

Kierownictwo

Kierownictwo

 

 

 

p.o. Komendant Powiatowy Policji  w Żaganiu mł. insp. Jacek Banc

 

p.o. I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu

kom. Mateusz Domaradzki