Postępowanie kwalifikacyjne

Postępowanie kwalifikacyjne na wybrane stanowiska służbowe

Data publikacji 31.10.2014

Od dnia 1 maja 2012 roku procedury postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji odbywać się będą według nowych zasad zawartych w Ogólnym trybie i zasadach przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji, zatwierdzonym i wprowadzonym do stosowania przez Komendanta Głównego Policji.

Zmiany w ww. dokumencie, obowiązujące od dnia 1 maja 2012 roku zaznaczone zostały kolorem czerwonym.

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.)

Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 maja 2012 r.)

Poradnik do Ogólnego trybu i zasad przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (zawiera zmiany wprowadzone z dniem 1maja 2012 r.)